Posts Tagged ‘Tomcat’


sau đây tôi (zstar) sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Apache Tomcat bằng tay để chạy JSP

chuẩn bị

1. Hãy chắc chắn rằng máy bạn đã cài Java JDK

2. các bạn download Apache Tomcat ở đây http://tomcat.apache.org/download-70.cgi

(more…)

Advertisements