Posts Tagged ‘JSP’

Đếm số người online trong JSP

Posted: 29/01/2012 in JSP
Thẻ:, ,

sau đây zstar hướng dẫn các bạn đếm số người online trong 1 trang JSP

đây chỉ là đếm đơn thuần số người truy cập, nếu trang web của bạn có sử dụng user account thì cần kết hợp với CSDL nữa

(more…)


sau đây tôi (zstar) sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Apache Tomcat bằng tay để chạy JSP

chuẩn bị

1. Hãy chắc chắn rằng máy bạn đã cài Java JDK

2. các bạn download Apache Tomcat ở đây http://tomcat.apache.org/download-70.cgi

(more…)