Posts Tagged ‘Joomla’

[Joomla]Cách cài đặt Joomla

Posted: 06/05/2011 in PHP
Tags: ,

Đầu tiên là cần web server, ở đây tôi dùng bộ WAMP, download ở đây http://www.wampserver.com/en/, các bạn cũng có thể dùng các bộ cài đặt khác như XAMP. Nhưng dùng WAMP thì đỡ phải config nhiều
Cài đặt WAMP thì như các phần mềm trên win khác, cứ next liên tục là được. Sau đấy thử chạy WAMP xem nó như thế nào. CHuôt phải vào biểu tượng của nó taskbar, rồi start all services như trong hình :
Hình ảnh
Mở trình duyệt lên và gõ vào address bar : localhost hoặc 127.0.0.1, nếu có 1 truy cập vào đc là ổn bước 1.
Tiếp đến down bộ Joomla về , link down ở đây : http://www.joomla.org/download.html

Sau khi down bộ cài joomla về, giải nén và đặt vào thư mục root của webserver,đối với wamp thì đó là thư mục www ở nơi cài đặt nó.Mặc định sẽ là :

C:\wamp\www

Mở trình duyệt lên, gõ vào là localhost/Joomla (Joomla là thư mục chứa bộ cài của nó mà ta giải nén ra lúc nãy).
Màn hình cài đặt xuất hiện, đầu tiên là bạn chọn ngôn ngữ :
Hình ảnh
Tiếp đến là kiểm tra cấu hình hệ thống :
Hình ảnh
Tiếp đến là thông tin về bản quyền, có hứng thì đọc keo sau bị kiện đấy
Hình ảnh
Tiếp theo nữa là thiết lập các thông số kết nối MySQL :
Hostname : thường là localhost.
User name : tên tài khoản đăng nhập vào MySQL, mặc định là root
Password : mật khẩu đăng nhập, nếu ko có thì để trống
Availbe Collations (nếu có): Bạn nên chọn là “utf8_general_ci”
Database Name: Tên cơ sở dữ liệu sẽ chứa Joomla của bạn
Hình ảnh
Tiếp đến là điên thông tin tài khoản FTP nếu bạn muốn sử dụng trên 1 server ở xa
Hình ảnh

Tiếp đến là thiết lập cấu hình chi site Joomla của bạn
Sitename: tên của site.
Email : địa chỉ email
Admin Password: Mật khẩu để quản trị Joomla :
Install Defaul Sample Data: Cài đặt dữ liệu mẫu. Bạn nên nhấn nút này để Joomla tạo mẫu cho bạn một trang web đơn giản
Hình ảnh
Bước cuối cùng đây :

Hình ảnh
Thoát khỏi trình duyệt, bạn vào thư mục chứa Joomla. xóa thư mục installation đi.
Vào lại trình duyệt, thử gõ localhost/joomla coi có cái gì ko