Posts Tagged ‘J2ME’


Tên dự án : Ứng dụng SMS hình (mTextPicture)

Coder : zstar , Designer : Tuyên NM

Ngôn ngữ : J2ME

Hỗ trợ : bàn phím thường, Bàn phím Querty, Máy cảm ứng

Chức năng : xem và gửi SMS cute cho bạn bè ,người thân nhân dịp tết,valentine,8-3…

 

https://i1.wp.com/resources.mbin.vn/mb_game/434_1x1_661.jpeg


(more…)


Tên dự án : Ứng dụng tử vi (mHoroscope)

Coder : zstar , Designer : Hường ĐT

Ngôn ngữ : J2ME

Hỗ trợ : bàn phím thường, Bàn phím Querty, Máy cảm ứng

Chức năng : xem tử vi thông qua ngày sinh

https://i0.wp.com/resources.mbin.vn/mb_game/214_1x1_501.gif

(more…)


Tên dự án : Lịch Vạn niên

Coder : zstar , Designer : Hường ĐT

Ngôn ngữ : J2ME

Hỗ trợ : bàn phím thường, Bàn phím Querty, Máy cảm ứng

download : http://mbin.vn/free/index.jsp?page=2

https://i0.wp.com/resources.mbin.vn/mb_game/74_1x1_165.gif

(more…)

J2ME- Tạo menu lựa chọn game

Posted: 20/06/2011 in J2ME
Tags: ,

bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo menu với các lựa chọn trong J2ME

tạo lớp Point.java

(more…)

J2ME – Tạo màn hình load game

Posted: 16/06/2011 in J2ME
Tags: ,

bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo màn hình loading game trong J2ME

Từ Netbeans các bạn tạo mới Project J2ME, chọn cấu hình CLDC 1.0 , MIDP 2.0 , chọn device là DefaultcldcMsaPhone1

(more…)