Posts Tagged ‘F#’

Tải, cài đặt và sử dụng F#

Posted: 08/05/2011 in F#
Tags:

Visual Studio

F# được cài đặt mặc định với Visual Studio 2010, nên nếu bạn đang dùng phiên bản này thì chắc hẳn bạn cũng đã có F#. Để kiểm tra lại, bạn hãy vào Add/Remove Programs xem đã có Microsoft Visual F# Runtime hay chưa. Nếu chưa có, từ Add/Remove Programs, bạn vào Maintenance Mode của Visual Studio và lần này nhớ chọn option Visual F#.

(more…)

F# là gì?

Posted: 08/05/2011 in F#
Tags:

FP là một hướng tiếp cận tốt để giải quyết nhiều bài toán gai góc, tuy nhiên thuần functional lại không phù hợp để lập trình với những mục đích thông dụng. Do đó, các ngôn ngữ FP dần dần chấp nhận đặc tính lai tạp từ imperative và OO, để vừa giữ được tư tưởng FP truyền thống, lại vừa tích hợp được những tính năng cần thiết để viết chương trình dễ dàng. F# là ngôn ngữ phát triển theo con đường này.

(more…)