Posts Tagged ‘Android’


Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android – Bài 1. Cài đặt và sử dụng Android với Eclipse

(more…)


1.chuẩn bị Android SDK

Bước 1: download SDK

đầu tiên các bạn download Android SDK cho linux. giải nén để ở desktop.

Bước 2 : cài Flatform

bạn vào thư mục giải nén ->tools->android

chạy file này trong terminal ,trước khi chạy cần set quyền đọc ghi cho nó bằng lệnh chmod 777 android

tiêp đó bạn chuyển qua Available Packages chọn SDK platform Android 2.2 (chọn cái này cho ổn định). sau đó nhấn Install selected
chú ý : bạn cũng có thể cài thêm các sample khác nếu muốn
sau khi cài đặt thành công. bạn chuyển qua Virtual devices để thêm emulator devices
bước 3: thêm emulator devices
bạn nhấn vào New , đặt tên bất kì , chọn target là Android 2.2 api-level 8. nhấn create avd
ok ! như vậy là chúng ta đã có androids SDK hoàn chỉnh , giờ sang bước cài Android SDK cho netbeans

2.Cài Android SDK cho netbeans

sau khi cài netbeans cho ubuntu các bạn vào tools->plugin-> chọn table setting ->click Add

sau đó điền địa chỉ sau http://kenai.com/downloads/nbandroid/updatecenter/updates.xml  vào URL,đặt tên bất kì

android-netbeans-install-01

Nhấn OK

android-netbeans-install-02

chuyển qua tab “available plugins” , bạn tìm Name là Android sau đó nhấn Install ở góc dưới

android-netbeans-install-03

bạn nhận được thông tin về android plugin , nhấn next để tiếp tục

android-netbeans-install-04

nhấn vào “i accept…..” sau đó nhấn install

android-netbeans-install-05

Android plugin sẽ bắt đầu được download , hãy chờ đợi

android-netbeans-install-06

sau khi download xong. sẽ có cảnh báo thế này. kệ nó nhấn continue

android-netbeans-install-07

thông báo cài đặt thành công

android-netbeans-install-08

bây giờ cần add platform này vào netbeans project

bạn vào tools->java platform

android-netbeans-install-09

nhấn vào “Add Platform”  sau đó chọn “Google Android Open Handheld Platform”

nhấn “Next”

android-netbeans-install-10

bạn chọn folder android SDK hồi nãy vừa download về ,nhấn next

android-netbeans-install-11

điền tên android. tên khác cũng được

android-netbeans-install-12

sau đó nó sẽ xổ ra 1 danh sách các flatform. bạn nên chọn android SDK 2.3. nhấn ok

android-netbeans-install-13

vậy là xong !

bây giờ bạn có thể tạo project android bình thường

chúc vui vẻ