Posts Tagged ‘A*’


đây là Game đồ án môn học trí tuệ nhân tạo của mìnhTính năng chính :
1. Play game(Game gồm 5 level,mỗi level có timeout)
2. Tạo Map (new map,edit map,save map)
3. Import map (import 1 map có sẵn để chơi)
Game gồm 5 level,mỗi level có timeout
Giải thuật
Game sử dụng gải thuật Astar (A*) trong việc tìm đường đi
Hỗ trợ :
bàn phím : các phím mũi tên để di chuyển
chuột : chọn điểm đến (ứng dụng Giải thuật Astar)
Công cụ sử dụng
C#,XNA frame work 3.0,Photoshop,
Cài đặt để chạy chuơng trình
– cần .Net Frame work 3.0
– cần XNA redistribute 3.0
– sau khi cài đặt 2 cái trên các bạn chạy file setup để cài Game
– chạy game ở biểu tượng trên desktop
download file setup : http://www.4shared.com/file/251279836/5a391899/Microstar_Maze_Game.html
Một số hình ảnh về Game
Menu chính

Hình ảnh
level 1

Hình ảnh
bonus point

Hình ảnh
Tạo map

Hình ảnh
save map

Hình ảnh

Advertisements