Archive for the ‘F#’ Category

Tải, cài đặt và sử dụng F#

Posted: 08/05/2011 in F#
Tags:

Visual Studio

F# được cài đặt mặc định với Visual Studio 2010, nên nếu bạn đang dùng phiên bản này thì chắc hẳn bạn cũng đã có F#. Để kiểm tra lại, bạn hãy vào Add/Remove Programs xem đã có Microsoft Visual F# Runtime hay chưa. Nếu chưa có, từ Add/Remove Programs, bạn vào Maintenance Mode của Visual Studio và lần này nhớ chọn option Visual F#.

(more…)

F# là gì?

Posted: 08/05/2011 in F#
Tags:

FP là một hướng tiếp cận tốt để giải quyết nhiều bài toán gai góc, tuy nhiên thuần functional lại không phù hợp để lập trình với những mục đích thông dụng. Do đó, các ngôn ngữ FP dần dần chấp nhận đặc tính lai tạp từ imperative và OO, để vừa giữ được tư tưởng FP truyền thống, lại vừa tích hợp được những tính năng cần thiết để viết chương trình dễ dàng. F# là ngôn ngữ phát triển theo con đường này.

(more…)


Khi người ta nói đến FP, họ thường xem đặc tính không có trạng thái của nó như là một thiếu sót trầm trọng, mà quên đi những ưu điểm của nó. Một lập trình viên có kinh nghiệm làm việc với nhiều paradigm khác nhau có thể chỉ ngay ra rằng: imperative dành 90% số lượng code cho phép gán, trong khi FP thì không có phép gán nào, và số lượng code phải viết trong FP ngắn hơn 90% so với imperative. Tuy nhiên, không có nhiều người bị thuyết phục để lao vào sống trong thế giới “khổ hạnh” của lập trình đệ qui và không trạng thái, như John Hughes đã chỉ ra trong bài báo mang tên “Why Functional Programming Matters”:

(more…)

Functional Programming là gì?

Posted: 08/05/2011 in F#

Functional Programming[1] là thể loại lâu đời nhất trong ba paradigm[2] lập trình chính. Ngôn ngữ FP đầu tiên là IFP, được phát minh vào năm 1955, một năm trước khi có Fortran. Sau đó, LISP ra đời năm 1958, một năm trước khi có COBOL. Cả Fortran và COBOL đều là những ngôn ngữ imperative[3] (hay còn gọi là procedural). Chúng đặc biệt thành công khi được ứng dụng vào tính toán khoa học và nghiệp vụ, và trở thành paradigm thống trị trong suốt 30 đầu của kỉ nguyên thông tin. Vào những năm 1970, Object-Oriented[4] paradigm bắt đầu phát triển. Cùng với sự trưởng thành của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, OO trở thành paradigm được sử dụng phổ biến nhất cho đến ngày hôm nay.

(more…)