[Zstar]- dự án ứng dụng tử vi

Posted: 28/01/2012 in J2ME, Project của Zstar
Tags: , ,

Tên dự án : Ứng dụng tử vi (mHoroscope)

Coder : zstar , Designer : Hường ĐT

Ngôn ngữ : J2ME

Hỗ trợ : bàn phím thường, Bàn phím Querty, Máy cảm ứng

Chức năng : xem tử vi thông qua ngày sinh

https://i0.wp.com/resources.mbin.vn/mb_game/214_1x1_501.gif


download : http://mbin.vn/free/index.jsp?page=2

 

1. Màn hình khởi động

https://public.bay.livefilestore.com/y1pkBi9BA8-mh1nsALKbicYZJmc2uL2Zl6QhJsXA4n13IDjYuZM6-KJQwlZAD8WZ8oWj4cunclXD2pR64ZTHd3jOQ/0.jpg?psid=1

2. màn hình logo

https://public.bay.livefilestore.com/y1pfIOL0EgG_k3ocnHvPnGNCE7Uku4AtLtN2pTfF703Zoq395hh9eSCBdbi9a_nsrbXhEncNAbKH4vXVersYWPqBg/1.jpg?psid=1

3. màn hình menu chính

https://public.bay.livefilestore.com/y1p1xVhMN_skX4tNGMVm7SvWtXHqbxxit9ytZKPVMwvoPicIetnt1S8ZnDaLIAEJuSoIfy8qP-8MdrqiG-qFA5OCg/2.jpg?psid=1

4.màn hình chọn sao

https://public.bay.livefilestore.com/y1p_ZJgDyLlmh3IQv0WyR6HX9HWbuntJrsaz-p3aPdSHDQxVzG_7nBT0qHXu6Zw2W_5NnKSFJxEUIAkFBpu3L-Gpg/3.jpg?psid=1

5.màn hình xem tử vi

https://public.bay.livefilestore.com/y1p_ZJgDyLlmh3DluxO49nqLTsnQeLXJ6Y1mG7MuIt7i8xLRCL8kzOkQcaM1eafTtqQlG1za561KSgs_CUl18x9Eg/4.jpg?psid=1

6.chọn kiểu xem ở menu

https://public.bay.livefilestore.com/y1pN96OnraDSVH7DcvXDYi_tlO_3c6Q8psvhi0u1ttfF1FF8AG3mjPg0m8tw-_RCG5GnjM517GX72fUY12T-4j2Aw/5.jpg?psid=1

7.màn hình chọn tuần

https://public.bay.livefilestore.com/y1pN96OnraDSVFfBIEk25kKOXajKTcDJGj3NFjFAd7kO4f2c1dWrQoeSYYUtfrCyY1mp9iNlJF9y3sxhDC3hziePw/7.jpg?psid=1

8.màn hình gửi tặng ứng dụng

https://public.bay.livefilestore.com/y1pY-MALSDVCZf4cNFfm1QJcWcfesE2hPYv5aDM5ywJaT9u1SnlQviIgvoyoTOrLlumms1-UaQ8uIFYSYwDTdOCZg/8.jpg?psid=1

9.màn hình xem bất kì

https://public.bay.livefilestore.com/y1pN96OnraDSVGmhBlZ4nMLmEyEaTGZgoz0rAjVT-jVPBxiFunUV-NjxgfnvbwguDlLt1iVxOtSoMJfC0ZQElxVfg/6.jpg?psid=1

10. màn hình thông tin

https://public.bay.livefilestore.com/y1pY-MALSDVCZckz_voKEHvsebaXRw34NLFWMDfi9IRZa4sjlbopunoKRLNJDlY2mOAfCco3XxhrrLXHNH9Dgka3g/9.jpg?psid=1

Comments
 1. J2meBasic says:

  Em đang làm ứng dụng tử vi này mà không biết bắt đầu từ đâu. anh cho hỏi làm ứng dụng này thì phải có CSDL để lưu trử lời bình (Vận mệnh,sự nghiệp,tình duyên) không?

  anh có file jar của ứng dụng này cho em xin.

  cảm ơn anh.

 2. zstar says:

  hi bạn !
  dữ liệu mình load về từ server ^^
  bạn có thể download tại http://mbin.vn/free/index.jsp
  regards!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s