[Zstar] – Ứng dụng SMS hình

Posted: 28/01/2012 in J2ME, Project của Zstar
Tags: , ,

Tên dự án : Ứng dụng SMS hình (mTextPicture)

Coder : zstar , Designer : Tuyên NM

Ngôn ngữ : J2ME

Hỗ trợ : bàn phím thường, Bàn phím Querty, Máy cảm ứng

Chức năng : xem và gửi SMS cute cho bạn bè ,người thân nhân dịp tết,valentine,8-3…

 

https://i1.wp.com/resources.mbin.vn/mb_game/434_1x1_661.jpeg


download : http://mbin.vn/free/index.jsp?page=2

 

1. màn hình khởi động

https://public.bay.livefilestore.com/y1pJiub8G7rimhuNlIjEXiEAK5dGmPxlfsMGvEM_7eO_N2MQhHJgjhpRZjqLUxOFDugDoU7jFBPOs5qJlLmpc0jmw/0.jpg?psid=1

2. màn hình logo

https://public.bay.livefilestore.com/y1pE_vxWRqdD4mWX3EVa-0GC_JytlpYSYJN3Ei0Jl_4vK2w37aAqu8opsMjXbuUkzLuHZORJhbVC6q1axKPoAtL9Q/1.jpg?psid=1

3. màn hình menu chính

https://public.bay.livefilestore.com/y1pE_vxWRqdD4k6aSTi8bym5tpQ5rLyZqQtnKxPc3suUEWkgyEfHAmNC9TOWUeXKH7fg4iFVWPBBH6eMcPJkw-t8A/2.jpg?psid=1

4.màn hình lựa chọn SMS hình

https://public.bay.livefilestore.com/y1pfu1eA-DqdCdGuV7eSJP32Bpy09-XowK0_mVXQP39EGfl-wDQX3FqyX8E4aKfDbFNlTStp41jXoY-CW5JEhybvQ/3.jpg?psid=1

5.màn hình hiển thị SMS hình

https://public.bay.livefilestore.com/y1pfu1eA-DqdCcPXqiX_JKzNbrE-VORgy5vvZ0vpaeR6uJlevQe87K37KYufssqJmaMGcwW_ApGb4ukpaNdqOsk7w/4.jpg?psid=1

6. bạn có thể lựa chọn gửi tặng SMS hình này qua menu phía trái màn hình

https://public.bay.livefilestore.com/y1pfu1eA-DqdCcmzQnj2ItsMHL4rnUVx_uosXWAATqKoL5eDiFW4VUNMRo9gES8UXRbF4DI-mb3q2R1Y6Ir_JDr0w/5.jpg?psid=1

7. chỉ cần nhập số điện thoại và nhấn gửi tặng ở menu trái

https://public.bay.livefilestore.com/y1pJTBJlYNHE8wlcTU-aUYs8-GssU3GKpXTlNLnQNbVGYwll523K8HoA2iGRKjQyrJM2B4c0OaxWpozVz9ovr_x6A/6.jpg?psid=1

8.màn hình SMS cute cho ngày lễ tình nhân

https://public.bay.livefilestore.com/y1pJTBJlYNHE8wrLV3MfENFWW46jlP6TnsDo_6GGzvfXEI_kbjzpK8XORiIZGdYYEwm5UZLMaKxMxrjPmQAGdY8Kw/7.jpg?psid=1

9. màn hình SMS cute cho ngày quốc tế phụ nữ 9-3

https://public.bay.livefilestore.com/y1pJTBJlYNHE8w7N1qrJvdrLdkV5TZmztUlMVSXny29k_QLOwRuS95fvAiVtGyt-4b7vN1Sv6qknYDsay65V1HpqQ/8.jpg?psid=1

10. màn hình SMS cute tổng hợp

https://public.bay.livefilestore.com/y1p5uYOsXw2DnDXJZ_PshtWg0K_z94ATV_KHlZTg4NvyMhf5f81E11VPaUBUq0tRzwvpll22K1IpTl8gNwe3_oWhw/9.jpg?psid=1

11.màn hình thông tin

https://public.bay.livefilestore.com/y1p5uYOsXw2DnDxq-QqBqdhCvNDvK6KlAEzMnv-7pb7r1g5kj5hYUAXJJKsQrTzXG8ro7UinNvM17SRObjEh-3g2w/11.jpg?psid=1

12. màn hình tùy chọn

https://public.bay.livefilestore.com/y1p5uYOsXw2DnAt27Si5gH2_WOj7XcBDA_tjnYN4kbaefG-OZWkc286a_Wj81K-3thzPUNKVRsAfW7Y8T-QXC2bTA/10.jpg?psid=1

Comments
  1. nguyen van thap says:

    cho em xin cai code de chuyen giao dien khi click vao SMS hinh thi no chuyen sang man hinh khac voi em dang thac mac cho do

  2. ngọc thạnh says:

    Anh cho em hỏi các nút bật, trở về, menu là anh vẽ ra, hay dùng command

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s