Khắc phục lỗi : “PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…”

Posted: 06/01/2012 in PHP
Tags:

Nguyên nhân :  do file php đang ở dạng ANSI , bạn lại chuyển qua UTF8 và gõ thêm tiếng việt.

Khắc phục : tìm file php lỗi

Cho đoạn code này vào đầu file PHP : <? ob_start(); ?> // khởi động buffer
Cho đoạn code sau vào cuối file PHP : <? ob_flush(); ?> // làm sạch buffer

vậy là xong , chúc may mắn !

Comments
  1. Cảm ơn bạn nhé, bài viết thật hữu ích, mình đã sửa thành công theo cách của bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s