Chùm ảnh về quần đảo Trường Sa 4-2010

Posted: 21/05/2011 in Biển Đảo Việt Nam

Nguồn : hoangsa.org

Chùm ảnh năm 2010 về cuộc sống trên quần đảo Trường Sa

Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010

Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Chùm ảnh thăm đảo Trường Sa tháng 4/2010Năng lượng sạch & chiếu sáng tại đảo Trường SaChòi quan sát và hàng trụ đèn sử dụng pin quang điện ở đ�

Chòi quan sát và hàng trụ đèn sử dụng pin quang điện

Nhà khách Thủ đô tại Thị trấn Trường Sa.

Nhà khách Thủ đô tại Thị trấn Trường Sa.

Đại lễ cầu siêu tại đảo Trường Sa

Đại lễ cầu siêu tại đảo Trường Sa
Nhà khách Thủ Đô vừa hoàn thành trên đảo Trường Sa

Nhà khách Thủ Đô vừa hoàn thành trên đảo Trường Sa

Lính đảo Trường Sa Lớn đang bồng súng canh đảo

Lính đảo Trường Sa Lớn đang bồng súng canh đảo

Ngọn hải đăng trên đảo Trường Sa

Ngọn hải đăng trên đảo Trường Sa

Bánh chưng lá chuối trên đảo Trường Sa

Bánh chưng lá chuối trên đảo Trường Sa
Cư dân trên đảo Trường Sa

Cư dân trên đảo Trường Sa

Những ngày xây dựng đảo Trường Sa

Những ngày xây dựng đảo Trường Sa

Những ngày xây dựng đảo Trường Sa

Những ngày xây dựng đảo Trường Sa

Chăm sóc rau trên tàu Trường Sa 18 ra đảo

Chăm sóc rau trên tàu Trường Sa 18 ra đảo

Bệnh xá trên đảo Trường Sa

Bệnh xá trên đảo Trường Sa

Các cán bộ cấp cao quân đội ra thăm đảo Trường Sa

Các cán bộ cấp cao quân đội ra thăm đảo Trường Sa

Quà của lính đảo Trường Sa

Quà của lính đảo Trường Sa

Đảo Trường Sa Lớn

Đảo Trường Sa Lớn
Đảo Trường Sa Lớn

Đảo Trường Sa Lớn

Hào chiến đấu trên đảo Trường Sa

Hào chiến đấu trên đảo Trường Sa

Xây dựng ngôi chùa trên đảo Trường Sa

Xây dựng ngôi chùa trên đảo Trường Sa

Tạm biệt Trường Sa

Tạm biệt Trường Sa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s