Tải, cài đặt và sử dụng F#

Posted: 08/05/2011 in F#
Tags:

Visual Studio

F# được cài đặt mặc định với Visual Studio 2010, nên nếu bạn đang dùng phiên bản này thì chắc hẳn bạn cũng đã có F#. Để kiểm tra lại, bạn hãy vào Add/Remove Programs xem đã có Microsoft Visual F# Runtime hay chưa. Nếu chưa có, từ Add/Remove Programs, bạn vào Maintenance Mode của Visual Studio và lần này nhớ chọn option Visual F#.

Trong trường hợp bạn dùng Visual Studio 2008, rất may mắn là bạn có thể download plugin F# tại trang web http://msdn.microsoft.com/fsharp/. Đây là trung tâm thông tin và tài nguyên liên quan đến F#, và tôi khuyên bạn nên thường xuyên ghé đến nơi này để học tập các mẹo vặt lập trình. Bạn hãy tải về phiên bản có phần mở rộng là MSI, vì nó sẽ giúp tích hợp F# vào Visual Studio, còn bản có phần mở rộng là ZIP chính là bản phân phối F# dành cho các hệ thống non-Windows. Trong bản phân phối F# bao gồm bộ biên dịch fsc.exe, bộ soạn thảo trên dòng lệnh fsi.exe, một vài công cụ phân tích, thư viện cơ bản của F#, tài liệu và các ví dụ tham khảo.

Sau khi đã cài đặt thành công, bạn hãy làm theo những bước sau để làm quen với project F# đầu tiên:

  1. File –> New –> Project -> Visual F# -> F# Application. Đặt tên project này là HelloFSharp và click OK.image
  2. Tôi rất tệ lập trình nên chỉ có thể hướng dẫn bạn viết chương trình Hello World cơ bản. Sau khi viết xong, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+F5 để biên dịch và chạy chương trình.image
  3. Hy vọng rằng kết quả của bạn cũng giống như tôi. Chào mừng bạn đã đến với thế giới của F#.image

SharpDevelop

Nếu bạn quyết định sử dụng IDE SharpDevelop[1] cho việc lập trình F# thì tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn những thao tác cơ bản đầu tiên. Với SharpDevelop, bạn có thể viết chương trình cho Windows bằng .NET hoặc Linux bằng Mono. Điểm hạn chế của SharpDevelop là nó không hỗ trợ nhiều tính năng thuận tiện dành cho F# như Visual Studio, mà chỉ đơn thuần tô màu code cho dễ nhìn. Tuy nhiên, nó vẫn sử dụng tạm được và bạn có thể góp phần cải tiến vì nó là mã nguồn mở. Lưu ý rằng SharpDevelop không kèm theo bản phân phối F#, mà bạn phải cài đặt F# trước rồi mới cài SharpDevelop.

  1. File –> New –> Solution -> F# -> Console Application. Đặt tên project là HelloFSharp và click Create.image
  2. Sau khi viết code, hãy nhấn F9 để biên dịch và F5 để chạy.image

F# Interactive Command-Line

Không cần IDE, bạn hoàn toàn có thể soạn thảo văn bản F# thông qua chế độ dòng lệnh bằng chương trình F# interactive. Để vào chương trình này, hãy làm theo những bước sau:

  1. Start -> All Programs -> Microsoft Visual Studio -> Visual Studio Tools -> Visual Studio Command Promp và gõ lệnh fsi.image
  2. Khi sử dụng interactive console, bạn gõ vào code mà bạn muốn, và sau mỗi phiên làm việc, bạn kết thúc bằng cặp dấu (;;) để báo hiệu cho trình biên dịch chạy chương trình và xuất kết quả.

F# trả lời câu lệnh theo hai cách:

  • Khi bạn gán giá trị cho một đại lượng, thì nó sẽ xuất tên, kiểu và giá trị của đại lượng đó. Ví dụ, đánh câu lệnh vào F# interative: let i = 1 + 2;; thì kết quả như sau: val I : int = 3image
  • Khi bạn chỉ điền biểu thức vào F# interative, thì nó hành động khác đi một chút. Ví dụ câu lệnh 1 + 2;; sẽ trả về: val it : int = 3imageĐiều này có nghĩa là một đại lượng mới kiểu int, tên gọi là it được tạo ra và tồn tại trong phiên làm việc của F# interactive. Bất kỳ biểu thức nào được tính toán cũng sẽ hiển thị giá trị sau dấu ‘=’ (3 trong ví dụ trên). Việc sử dụng F# interactive sẽ rất hữu ích cho quá trình bẫy lỗi và nghiên cứu cách F# làm việc.

Mẹo vặt: F# interactive cũng hỗ trợ tự động hoàn chỉnh code bằng phím Tab. Ví dụ bạn đánh vào như sau: System.Environment.V và Tab, tự động sẽ được hoàn chỉnh thành System.Environment.Version.

image


[1] Website: http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/

nguồn : http://www.vcprojects.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s