Tìm hiểu các đảo của quần Đảo Trường Sa

Posted: 06/05/2011 in Biển Đảo Việt Nam

A. Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa gồm có thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn, và khu bảo tồn biển Nam Yết (đang đề nghị).

Hiện đang có 21 đảo do quân đội nhân dân Việt Nam đóng giữ được Việt Nam thông báo (chưa kể các đảo chưa có quân nhưng đã được Việt Nam kiểm soát)

9 đảo nổi là : An Bang (Amboyna Cay) , Phan Vinh (Pearson Reef) , Trường Sa (Trường Sa Lớn, Spratly Island) , Trường Sa Đông (Đá Giữa, Central London Reef), Sinh Tồn (Sin Cowe Island) , Sinh Tồn Đông (Đá Nhám, Đá Grisan, Đá Đờ Ri San, Sin Cowe East Island, Grierson Reef) , Song Tử Tây (Southwest Cay) , Nam Yết (Namyit Island) , Sơn Ca (Sand Cay)

12 đảo chìm là: Đá Nam (South Reef) , Đá Lớn (Great Discovery Reef) , Thuyền Chài (Barque Canada Reef) , Cô Lin (Collins Reef/Johnson North Reef) , Len Đao (Lansdowne Reef) , Tiên Nữ (Pigeon Reef/Tennent Reef) , Núi Le (Cornwallis South Reef) , Tốc Tan (Alison Reef) , Đá Tây (West London Reef) , Đá Đông (East London Reef), Đá Lát (Ladd Reef) , Đá Thị (Núi Thị, Petley Reef)

(Thực ra 12 đảo chìm này đều có những ghềnh đá nổi trên mặt nước)

B. Cụ thể các điểm đóng quân và các điểm trong tầm kiểm soát như sau

Việt Nam đang đóng quân trên các điểm đảo như sau:

Cụm Song Tử:

1. Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay) có Hải Đăng Song Tử Tây, và trạm khí tượng Song Tử Tây

2. Đảo Đá Nam (South Reef)

Cụm Nam yết hay cụm Tizard (Tizard Bank/Tizard Reefs)

3. Đảo Nam Yết (Namyit Island)

4. Đảo Sơn Ca (Sand Cay)

5. Đảo Đá Lớn (Great Discovery Reef) 3 điểm đóng quân

6. Đảo Núi Thị (Đảo Đá Thị, Petley Reef)

Cụm Sinh Tồn (Union Reefs)

7. Đảo Sinh Tồn (Sincowe Island)

8. Đảo Sinh Tồn Đông (Sincowe East Island, còn có tên cũ là Đá Nhám, Đá Grisan, Grierson Reef)

9. Đảo Cô Lin (Collins Reef/Johnson North Reef)

10. Đảo Len Đao (Lansdowne Reef)

Cụm Trường Sa

11. Đảo Trường Sa Lớn (hay Trường Sa, Spratly island), có trạm khí tượng Trường Sa

12. Đảo Đá Lát (Ladd Reef) có hải đăng Đá Lát

13. Đảo Phan Vinh (Hòn Sập, Pearson Reef) 2 điểm đóng quân

14. Đảo Trường Sa Đông (Đá Giữa, Central London Reef)

15. Đảo Đá Tây (West London Reef) 3 điểm đóng quân, có Hải Đăng Đá Tây

16. Đảo Đá Đông (East London Reef) 3 điểm đóng quân

17. Đảo Tốc Tan (Alison Reef) 3 điểm đóng quân

18. Đảo Tiên Nữ (Pigeon Reef/Tennent Reef) có hải đăng Tiên Nữ

19. Đảo Núi Le (Cornwallis South Reef) 2 điểm đóng quân

Cụm An Bang

20. Đảo An Bang (Ambonay Cay) có hải đăng An Bang

21. Đảo Thuyền Chài (Barque Canada Reef) có 3 điểm đóng quân

Quần đảo Trường Sa đang được Việt Nam giữ 21 đảo với tổng cộng 33 điểm đóng quân

Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (mỗi địa điểm có một số nhà giàn DK1) nằm giáp ranh Trường Sa

22. Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) đã có 5 nhà giàn được xây dựng là DK 1/1(Tư Chính A hay Tư Chính1, bị lỗi kỹ thuật không còn sử dụng), DK 1/5 (Tư Chính B hay Tư Chính 2, bị lỗi kỹ thuật và hiện không còn sử dụng), DK1/11(Tư Chính C hay Tư Chính 3), DK 1/12(Tư Chính D hay Tư Chính 4), DK1/14(Tư Chính E hay Tư Chính 5)

23.
Bãi Vũng Mây (Rifleman Bank/Johnson Patch) Lưu ý là ở đây dễ nhầm lẫn giữa Rifleman Bank (là cả vành đá rộng) và Johnson Patch (một bãi nhỏ nằm trong vành đá rộng) đều có tên là Vũng Mây. Thực tế Rifleman Bank (tức là bãi Vũng Mây “to”) gồm 12 bãi đá trong đó bao gồm Johnson Patch (tức là bãi Vũng Mây “nhỏ”), bãi Ba Kè (Bombay Castle), Bãi Đinh (Kingston Shoal), Bãi Đất (Oriena shoal/Orleana shoal)….

24.
Bãi Ba Kè (Bombay Castle) có hải đăng Ba Kè, là một phần của bãi Vũng Mây rộng lớn, đã có 4 nhà giàn được xây dựng là DK1/4 (Ba Kè A hay Ba Kè 1, bị bão đánh sập năm 1990 ), DK1/9 (Ba Kè B hay Ba Kè 2), DK1/20 (Ba Kè C hay Ba Kè 3), DK1/21(Ba Kè D hay Ba Kè 4)

25.
Bãi Phúc Nguyên (Prince Consort Bank) đã có các nhà giàn được xây dựng là DK1/6 (Phúc Nguyên 1, đã bị bão giật đổ ), DK1/15(Phúc Nguyên 2), 2A/DK1/6(Phúc Nguyên 2A, thay cho DK1/6, nhưng sau đó 2A/DK1/6 cũng bị bão giật đổ ngày 13/12/1998 )

26.
Bãi Phúc Tần (Prince of Wales Bank) có hải đăng Phúc Tần, đã có 5 nhà giàn được xây dựng DK1/2(Phúc Tần A), DK1/3 Phúc Tần (đã bị bão giật sập vào đêm 4/12/1990 ), DK1/16 (Phúc Tần B), DK1/17 (Phúc Tần C), DK1/18(Phúc Tần D)

27.
Bãi Huyền Trân (Alexandra Bank) có hải đăng Huyền Trân có 1 nhà giàn DK 1/7 Huyền Trân

28.
Bãi Quế Đường (Grainger Bank) có hải đăng Quế Đường có 2 nhà giàn DK1/8 (Quế Đường A), DK1/19( Quế Đường B)
(Ngoài ra có một nhà giàn khác DK1/10 ở bãi Cà Mau, không có tên DK1/13 để tránh con số 13 xui xẻo. Trong số 15 nhà giàn đã sử dụng có 8 nhà giàn có bãi đỗ trực thăng ở trên nóc)

Tổng cộng đã có 21 nhà giàn DK1 được xây dựng, hiện tại còn sử dụng 15 nhà giàn, trong đó có 8 nhà giàn có bãi đỗ trực thăng ở trên nóc

Các địa điểm không đóng quân nhưng thực tế Việt Nam kiểm soát(do rất gần các đảo Việt Nam đang chiếm và không có TQ, Phillipin, Malaysia ở gần)

29. Đá Phúc Sỹ (Đá Higen, Higgens Reef, không chắc chắn là đã đóng quân, nhưng chắc chắn là trong vùng kiểm soát)
30. Fancy Wreck Shoal (chưa có tên tiếng Việt) nằm gần đảo Sinh Tồn Đông
31. Coronation Bank (chưa có tên tiếng Việt) nằm gần với đảo Trường Sa
31. Đá An Bình (Đá Rốt Tên, Ross Reef) nằm gần đảo Sinh Tồn Đông
33. Đá Vị Khê (không có tên tiếng Anh) nằm rất gần đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island)
34. Bãi Nguyệt Sương (Stag Shoal/Stay Shoal) nằm ở khoảng giữa của Đá Đông (East London Reef), Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) và đảo An Bang (Ambona Cay)
35. Đá Nhỏ (Small Discovery Reef) rất gần với Đá Lớn (Great Discovery Reef)
36. Đá Đền Cây Cỏ (Western or Flora Temple Reef) nằm ở phía tây của Đá Lớn (Great Discovery Reef)
37. Đá Nhạn Gia (không có tên tiếng Anh) rất gần đảo Sinh Tồn
38. Đá Sơn Hà (Đá Ren, Gent Reef)
39. Đá Tam Trung (không có tên tiếng Anh)
40. Đá Nghĩa Hành (Lovele Reef) [Đá Sơn Hà, Đá Tam Trung và Đá Nghĩa Hành ở khoảng giữa của 2 đảo Việt Nam đang đóng quân là đảo Sinh Tồn và đảo Côlin]
41. Bãi Ngọc Điền (Trung Quốc gọi là Bãi Chu Ứng, Jubilee Bank) rất gần đảo Đá Lát
42. Đá Hà Tần (Lizzie Webber) rất gần các điểm đóng quân đảo Thuyền Chài, thực ra là một phần của bãi Thuyền Chài rộng lớn
43. Bãi Chim Biển (Đảo Chim, Owen Shoal) nằm trong vùng kiểm soát của các nhà giàn bãi Vũng Mây, bãi Ba Kè
44. Đá Núi Môn (Maralie Reef and Bittern Reef) rất gần đảo Phan Vinh (Pearson Reef)
45. Đá Núi Cô (Cay Marino) gần đảo Núi Le (Cornwallis South Reef)

Cũng có thể hải quân Việt Nam đang “tầm ngẩm tầm ngầm” kiểm soát thêm một số đảo, bãi nữa (không chắc chắn vì chưa có những thông báo)

C. Mỗi nước Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines chiếm một số đảo, bãi ngầm

Trung Quốc: Đá Xubi (Subi Reef), Đá Én Đất (Eldad Reef), Đá Lạc (Gaven Reef South, khác với đá Vành Khăn), Đá Gaven (Gaven Reef, Gaven Reef North), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef/Northwest Investigator Reef), Đá Ken Nan (Kennan Reef), Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef), Đá Ba Đầu (Whitsun Reef/Whitson Reef), Đá Vành Khăn (Mischief Reef, Trước kia gọi là Đá Lạc, nhưng hiện nay Đá Lạc được đặt cho bãi đá khác), Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), Đá Châu Viên (Cuarteron Reef),
có thể một số vị trí khác như Bãi Trăng Khuyết(Half Moon Shoal), Cồn san hô Jackson (Jackson Atoll/Reef), Bãi Chóp Mao (Bãi Cạn Sa Bin, Sabina Shoal), cũng như thực tế kiểm soát các bãi đá gần điểm đang đóng quân

Philippines: Song Tử Đông(NORTH EAST CAY), Thị Tứ (THITU ISLAND), Loại Ta (Loaita Island), Bãi/Cồn An Nhơn (Cồn San hô Lan Can, Lankiam Cay), Đá Cá Nhám (Irving Reef), Đá Công Đo (Commondore Reef), Đảo Bình Nguyên (Flat Island), Đảo Vĩnh Viễn (NANSHAN ISLAND), Đảo Bến Lạc (Đảo Dừa, Đảo Bến Lộc, WEST YORK ISLAND), Bãi Cỏ Rong (Bãi Cỏ Rồng, Reed Bank/Tablemount), Bãi Cỏ Mây (2-nd Thomas Shoal/Reef), ngoài ra thực tế Philippines kiểm soát nhiều bãi đá ngầm ở rất gần bờ biển Philippines. Một số hình ảnh về đảo Thị Tứ bị Phillipines chiếm đóng đăng tại chủ đề này http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=12594
Còn theo tài liệu http://books.google.com/books?id=2bf…tly%22&f=false Philippines đã cho xây dựng hải đăng năm 1995 tại Bãi Tổ Muỗi (Nares Bank) hoặc là bãi Đồng Thạnh (Marie Louis Bank) Phillippines gọi là Recto, 1 hải đăng trên Bãi Thạch Sa (Bãi Cá Ngựa, Seahorse Shoal/Bank), và 1 hải đăng trên cồn Jackson (Jackson Atoll/Reef). Tức là theo đó, tổng cộng có 3 hải đăng được Philippines xây trong năm 1995 Không rõ tin đó được xác thực đến đâu, và tình trạng chiếm đóng có thay đổi gì sau sự kiện đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines trong năm 1995 hay không

Malaysia: Bãi/Đá Kỳ Vân (Mariveles Reef), Bãi/Đá Kiệu Ngựa (Asdasier Reef/Ardasier reef,Asdrasier Bank, Đá Kiệu Ngựa là một phần của Bãi Kiệu Ngựa), Bãi Hoa Lau (Swallow Reef), Đá Suối Cát (Đá Đa Lát, Dallas Reef), Đá En Ca (Erica Reef/Enloa Reef), Đá Louisa (Đá Lu xi a, Louisa Reef), Bãi Thám Hiểm (Đá Sâu, Investigator Shoal/Reef), ngoài ra Malaysia kiểm soát các bãi đá ngầm ở trong vùng biển Malaysia. Các hình ảnh về bãi đá Malaysia chiếm đóng được đăng tại chủ đề này http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18937 và chủ đề này http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18947

Đài Loan: Đảo Ba Bình (Itu Aba Island) và bãi Bàn Than (Ban Than Reef, Centre Cay) Tên gọi Ba Bình có nguồn gốc từ tấm bia đá đề chữ Vạn Lý Ba Bình (muôn dặm sóng êm) trong miếu cổ từ thời Nguyễn. Tên gọi Bàn Than dựa theo ghi chép của Lê Quý Đôn về Bàn Than Thạch trong Phủ Biên Tạp Lục
Còn một số bãi đá ngầm chưa có nước nào đóng quân, hoặc chưa nước nào kiểm soát được

Xem thông tin về các ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa do Việt Nam, Philippines, Malaysia, Trung Quốc và Đài Loan đang quản lý http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18426

Thông tin về các trạm khí tượng tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=13279
D. Một số đảo, bãi theo thứ tự diện tích theo thông tin trên wikipedia.org (nhưng các con số này phần lớn là …SAI và thứ tự đó cũng… không chính xác)

01.Lớn thứ nhất: đảo Ba Bình, 0.46 km2, từng có lính Pháp-Việt và trạm khí tượng, bị Tưởng Giới Thạch chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Đài Loan
02.Lớn thứ hai: đảo Thị Tứ, 0.37 km2 bị Philippines chiếm, trong khi đã từng có lính Việt từ thời Pháp, và sau đó lính Việt thời VNCH ở đó trước Phi
03.Lớn thứ ba: đảo Bến Lạc, 0.186 km2 bị Philippines chiếm (Trước đó từng có lính Nhật, có thể có lính Việt cùng với lính Nhật)
04.Lớn thứ tư: đảo Trường Sa, 0.13 km2 bây giờ là thủ phủ của quân đội VN trên quần đảo Trường Sa
05.Lớn thứ năm: đảo Song Tử Đông, 0.127 km2 bị Philippines chiếm, từng có lính Việt ở đó trước Phi
06.Lớn thứ sáu: đảo Song Tử Tây, 0.12 km2 đang là một pháo đài của quân đội VN
07. Lớn thứ bảy: đảo Sinh Tồn, 0.08 km2, Việt Nam đóng quân
08. Lớn thứ tám: đảo Vĩnh Viễn, 0.079 km2, Philippines chiếm giữ
09.Lớn thứ chín: đảo Sơn Ca, 0.07km2, Việt Nam đóng quân
10.Lớn thứ mười: đảo Loại Ta, 0.065km2 Philippines chíêm giữ, từng có lính Việt ở đó trước Phi
11.Lớn thứ mười một: đảo Hoa Lau, 0.062km2 Malaysia chiếm
12. Lớn thứ mười hai: đảo Nam Yết,0.053 km2 Việt Nam đóng quân
13. Lớn thứ mười ba: đảo An Bang, 0.016km2, Việt Nam đóng quân

14. Lớn thứ mười bốn: đảo Bình Nguyên, 0.0057km2, Philippines chiếm
15.Lớn thứ mười lăm: đảo (cồn) An Nhơn, 0.0044km2, Philippines chiếm năm 1978 (Philippines gọi là đảo Panata, một số báo Việt Nam ghi nhầm tên Ponata nhưng đó chính là cồn An Nhơn)

E. Riêng về Đá An Lão (Menzies Reef) ở hình vẽ trên chưa chắc đã đúng. Tôi lấy hình vẽ đó trong một trang của Trung Quốc ghi là menzies reef ở đây http://blog1.huanqiu.com/viewthread.php?tid=158238, và trang web khác cũng có hình ảnh đó http://forum.china.com.cn/redirect.p…&goto=lastpost, nhưng hình ảnh này có vẻ không phải là ở Trường Sa, nhưng cứ post hình tạm lên thư viện. Ai có thể kiểm chứng giúp ảnh đó là ở đâu xin cảm ơn nhiều

F. Thống kê tên gọi, vị trí, diện tích các đảo bãi ở Hoàng Sa, Trường Sa trong file excel

G. Cũng có tài liệu của Việt Nam đề cập đến Đá Ngọc Bích ở Trường Sa nhưng không có tọa độ nên chưa biết bãi đá này ở đâu, và có phải có tên gọi khác hay không. Các báo của Việt Nam còn nói đến các tên đảo Ma-i-xi-ti, và đảo Ri-gân, đảo Vigor nhưng không thể xác định là vị trí nào vì không có tọa độ và ghi tên kiểu nửa Anh nửa Việt (hoặc có thể là tên Philippines, Malaysia gọi) rất khó truy tìm. Ai có thông tin về các địa danh trong quần đảo Trường Sa là đảo Ma-i-xi-ti, đảo Ri-gân, đảo Vigor, Đá Ngọc Bích ở đâu xin cảm ơn rất nhiều!
G1. Nhiều nguồn tin còn ghi nhầm lẫn là năm 1992, Trung Quốc chiếm đóng thêm Đá Lát (Ladd Reef). Đó hoàn toàn là sự nhầm lẫn lớn, và cũng có khi là một sự chủ ý. Sự thực là trong năm 1992, Trung Quốc đã chiếm đóng Đá Lạc nằm trong cụm Nam Yết (Tizard Bank) và Việt Nam đã phản đối

Việt Nam đọc là Đá Lạc, các nguồn Trung Quốc phiên âm lại Tiếng Việt đọc chệch trong tiếng Hán là Duolu, viết là 大路礁 (nếu phiên âm trở lại tiếng Việt có nghĩa là bãi Đại Lộ). Các tài liệu tiếng Anh phiên âm lại 大路礁 viết bằng ký tự Latinh là Da Luc Reef. Do nhiều sự nhầm lẫn lằng nhằng này mà nhiều người hiểu nhầm nó là Đá Lát tức Ladd Reef, và vội vàng vẽ bản đồ có Đá Lát nằm cạnh sở chỉ huy ở Trường Sa Lớn bị Trung Quốc chiếm
(cũng có nhiều khả năng là có người cố ý nhầm để tung tin Trung Quốc đã chiếm đảo Đá Lát (Ladd Reef) trong năm 1992, người cố ý nhầm có thể là người Trung Quốc và cũng có nhiều khả năng là người Việt)

Sự thực là Đá Lát (Ladd Reef, hay theo cách Trung Quốc gọi là 日积礁: Riji Jiao) được Việt Nam đóng quân và giữ vững từ CQ88 và vẫn vững vàng hiện nay. Sự kiện 1992 chính xác là Trung Quốc chiếm đóng bãi Đá Lạc (mà Việt Nam có lên tiếng phản đối Trung Quốc chiếm bãi Đá Lạc) nằm trong cụm Nam Yết chứ không phải là Đá Lát (nằm trong cụm Trường Sa). Trung Quốc gọi tên bãi Đá Lạc là Duolu Jiao hay Xinan Jiao (西南礁), hoặc có khi được gọi tên tiếng Anh là Gaven Reef South. Bãi Đá Lạc này nằm ở phía Nam của Đá Gaven (tức Gaven Reef, hoặc có khi gọi là Gaven Reef North, Trung Quốc gọi là南薰礁: Nanxun Jiao) và nằm gần đảo Nam Yết.Bãi Đá Lạc đang bị Trung Quốc chiếm hoàn toàn khác với bãi Đá Lát đang được hải quân Việt Nam giữ vững

Có thể xem thêm hình ảnh trong thư viện ảnh, và mong các thành viên có thêm nhiều đóng góp cho thư viện ảnh của diễn đàn. Ai có thông tin về các địa danh trong quần đảo Trường Sa là đảo Ma-i-xi-ti, đảo Ri-gân, đảo Vigor, Đá Ngọc Bích ở đâu thì xin cảm ơn rất nhiều!

Một số thảo luận về tên gọi, hình ảnh Hoàng Sa và Trường Sa được đăng tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=13327

Các thảo luận về lịch sử tên gọi các đảo trong quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=10181

Các mem có thông tin về vùng kiểm soát bay liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì xin thảo luận chi tiết tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=13279Xem thêm tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread….3926#post73926 về thông tin tình hình chiếm đóng quần đảo Trường Sa,

Chủ đề http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=12594 về các hình ảnh đảo Thị Tứ bị Philippines chiếm

Chủ đề http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18516 có một số hình ảnh các đảo bị Philippines chiếm

Chủ đề http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=18947 có một số hình ảnh các đảo bị Malaysia chiếm. Chủ đề http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=20362 có một số hình ảnh các bãi đá bị Trung Quốc chiếm.

Thông tin chi tiết về quần đảo Hoàng Sa tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=17442

Thông tin về Trung Sa (Macclesfield Bank) tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=17710

Thông tin về các bãi ngầm trong thềm lục địa Việt Nam tại đây http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=17758

nguồn : trung tâm dữ liệu hoàng sa (hoangsa.org)

Advertisements
Comments
 1. sieudan says:

  anh ơi cho em hỏi là tại sao dạo này em không thể truy cập vào trang: hoangsa.org nữa, em thử nhiều cách và sử dụng cả phần mềm UltraSurf thường dùng để vào facebook khi bị chặn cũng không được nữa. Anh biết cách nào vào không chỉ em với. thanhk trước

 2. zstar says:

  hoangsa.org đang bị DDos (bị tấn công từ chối dịch vụ )
  hiện tại đã chuyển sang địa chỉ hoangsa.net 😀

 3. sieudanvodoi says:

  Hic cả truongsa.net cũng tậm tịt lun, chắc nó cũng bị DDos rùi.

 4. sieudanvodoi says:

  ý quên gõ sai địa chỉ, phải là Hoangsa.net mới đúng, mắt mũi dạo này kém quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s