[Drupal]cài đặt Drupal

Posted: 06/05/2011 in PHP
Tags: ,

dưới đây là Drupal 6 .
Đầu tiên các bạn cần 1 bộ code của drupal,
Khi có bộ code rùi bạn giải nén, và tạo 1 database trên host của bạn, sau đó upload toàn bộ folder Drupal 6.x lên host
dưới đây là localhost
Hình ảnh
Chọn Install in English
Hình ảnh
Thấy xuất hiện như hình, các bạn làm như sau. Vào folder sites/default/default.settings.php , sau đó copy file default.settings.php thành 2 file và đổi tên 1 file thành settings.php, lúc này có 2 file default.settings.php và setttings.php
CHMod file settings thành 777
Try Again
Hình ảnh
Khai báo thông tin database
Hình ảnh
Thiết lập thông tin về trang web
Hình ảnh
Thiết lập thông tin admin
Hình ảnh
Khai báo múi giờ
Hình ảnh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s